FAQ

Συχνές Ερωτήσεις
 • Εάν ζητάς μία αποτελεσματική λύση σε βάθος χρόνου σχεδιασμένη για πολύ μεγάλη περικοπή δαπανών και με σεβασμό στο περιβάλλον, η αντλία θερμότητας της Blue Box είναι αυτό που ακριβώς χρειάζεσαι. Μια σειρά υψηλής ενεργειακής απόδοσης προϊόντων που στοχεύει στο μέλλον.

 • Φυσικά!
  Οι αντλίες θερμότητας της Blue Box μπορούν επίσης να παράγουν κρύο νερό για χρήση με ενδοδαπέδιο δροσισμό και εσωτερικές μονάδες κλιματισμού τύπου fan coil, με αποτέλεσμα να καλύπτουν με τον ίδιο υψηλό βαθμό απόδοσης, τόσο τις ανάγκες ψύξης, όσο και τις ανάγκες θέρμανσης ενός κτιρίου.

 • Οι αντλίες θερμότητας της Blue Box είναι προϊόν εξαντλητικών πειραματικών δοκιμών ως αποκλειστικά συστήματα θέρμανσης κτιρίων.
  Αυτή η μεγάλη εμπειρία έδωσε την δυνατότητα στην Blue Box να καθιερώσει μία αξιοζήλευτη φήμη και στα συστήματα κλιματισμού, με προϊόντα γνωστά για την ποιότητα τους και την μακρόχρονη αξιοπιστία τους.

 • Το επίπεδο αρτιότητας των αντλιών θερμότητας της Blue Box επιτρέπει την εξαιρετική απλότητα μιας εγκατάστασης ακόμα και σε συνδυασμό με υφιστάμενα παλαιότερα συστήματα. Ωστόσο η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στηρίζεται σε υψηλού επιπέδου engineering με σημαντικές λεπτομέρειες, ενώ οι δυνατότητες των σύγχρονων μηχανημάτων και η πληθώρα  των μεγεθών και εκδόσεων επιβάλει την πλήρη κατάρτιση του μηχανικού που αναλαμβάνει την εφαρμογή, γεγονός που η ΛΔ Μηχανική μπορεί να εγγυηθεί και υποστηρίξει.

 • Οι εξελιγμένες αντλίες θερμότητας νερού της Blue Box παράγουν θερμό νερό υψηλής θερμοκρασίας και με κατάλληλες υδραυλικές διατάξεις μπορούν να συνεργαστούν εύκολα με κλασικά συστήματα θέρμανσης με λέβητες καθώς και με ηλιακά συστήματα εφόσον χρησιμοποιούν κοινό μέσο μετάδοσης της θερμότητας το νερό. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε και να χρησιμοποιήσουμε παλαιό εξοπλισμό του κτιρίου και να εξασφαλίσουμε εναλλακτικούς ενεργειακούς πόρους αλλά και να μεγιστοποιήσουμε τον ήδη καλό βαθμό απόδοσης της αντλίας θερμότητας χρησιμοποιώντας και άλλες ανανεώσιμες πηγές όπως η ηλιακή ενέργεια.

 • Χάρις της χρήσης εξαιρετικά αποδοτικών στην μετάδοση θερμότητας ψυκτικών μέσων και της τελευταίας τεχνολογίας εξαρτημάτων και σχεδιασμού, οι αντλίες θερμότητας της Blue Box μειώνουν αποτελεσματικά την κατανάλωση ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες ψύχους. Οι αντλίες θερμότητας της Blue Box χρησιμοποιούνται εκτενώς στην βόρεια Ευρώπη παρά το δύσκολο κλίμα της.

 • Οι αντλίες θερμότητας αναλόγως του ρευστού που χρησιμοποιούν για την λήψη ή την απόρριψη ποσών θερμότητας χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
  Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
  Χρησιμοποιούν υπόγεια κλειστά δίκτυα μίγματος νερού γλυκόλης και εκμεταλλεύονται θερμικά φορτία του εδάφους (γεωθερμία).
  Υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας
  Χρησιμοποιούν ανοικτά δίκτυα νερού και εκμεταλλεύονται θερμικά φορτία πηγαδιών, ποταμών, θάλασσας ή εξάτμισης στην ατμόσφαιρα μέσω πύργων ψύξης.
  Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας
  Χρησιμοποιούν ανεμιστήρες κυκλοφορίας εξωτερικού αέρα και εκμεταλλεύονται θερμικά φορτία της ατμόσφαιρας (αεροθερμία).

 • Αυτό εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, κυρίως ωστόσο βασικό ρόλο παίζει το θερμοκρασιακό επίπεδο της πηγής διακίνησης της θερμότητας. Έτσι για τις βόρειες χώρες, όπου οι θερμοκρασίες του εξωτερικού αέρα είναι σημαντικά χαμηλότερες από του εδάφους, η γεωθερμία αποτελεί μια αποδοτικότερη λύση. Αντίθετα στις νότιες χώρες η θερμοκρασιακή διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να δικαιολογεί το επιπλέον κόστος κυκλοφορίας του νερού στο υπόγειο κλειστό κύκλωμα, καθιστώντας την αεροθερμία την ιδανική λύση. Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις η υδρόψυξη με ανοικτού κυκλώματος δίκτυο νερού εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο σε λογικές αποστάσεις αποτελεί βέλτιστης απόδοσης λύση, με την περίπτωση όμως της εξατμιστικής ψύξης με τη χρήση πύργου ψύξης να έχει εγκαταλειφθεί λόγω υψηλού κόστους συντήρησης και υγιεινής.

 • Η βασική αρχή που χρησιμοποιεί μια αντλία θερμότητας είναι θέρμανση ενός αερίου με την συμπίεσή του και η ψύξη με την εκτόνωσή του. Με αυτή τη φυσική διεργασία καταφέρνει να απορροφήσει θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον και να την αποδώσει σε ένα εσωτερικό περιβάλλον υψηλότερης θερμοκρασίας το χειμώνα και το αντίθετο το καλοκαίρι. Το μεγάλο ενεργειακό πλεονέκτημα είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται κατά την συμπίεση είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή που διακινείται από το εξωτερικό προς το εσωτερικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε φαινομενικά ανεκμετάλλευτη ενέργεια του περιβάλλοντος. Για αυτό ακριβώς το λόγο η αντλία θερμότητας αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

 • Χάρις της υψηλής ποιότητας εξαρτημάτων που χρησιμοποιεί η αντλία θερμότητας της Blue Box δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη συντήρηση. Επίσης επειδή δεν συντελείται κάποιου είδους καύση καυσίμου υλικού δεν απαιτείται ο συχνός τακτικός έλεγχος και καθαρισμός του καυστήρα και του δικτύου καυσίμου. Ένας προληπτικός ετήσιος έλεγχος από τεχνικό είναι αρκετός για να εντοπίσει πιθανά προβλήματα, τα οποία είναι καταγεγραμμένα στο ιστορικό βλαβών του μηχανήματος, ενώ αιτίες που θα διακόψουν την λειτουργία του ενημερώνουν με ενδείξεις alarm τον χρήστη. Κάθε δεύτερο χρόνο λειτουργίας θα πρέπει επιβεβλημένα να γίνεται τεχνικός έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων και συλλογή των παραμέτρων λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο συνεργείο του προμηθευτή, ώστε να διατηρείται η αξιοπιστία του μηχανήματος και να ισχύουν οι όροι εκτεταμένων εγγυήσεων.