Οικονομία

Έως και 80% εξοικονόμηση με απόσβεση σε λιγότερο από 2 έτη!

Το πλεονέκτημα της Ελλάδας


Οι ήπιες θερμοκρασίες του ελληνικού χειμώνα αποτελούν τις ιδανικές συνθήκες εφαρμογής της αντλίας θερμότητας, σε σχέση με την βόρεια Ευρώπη, όπου η χρήση της είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη.

Μάλιστα, όσο χαμηλότερη είναι η απαιτούμενη θερμοκρασία του θερμού νερού, όπως με εσωτερικές μονάδες τύπου fan coils, είτε με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, τόσο μεγαλώνει ο βαθμός απόδοσης της αντλίας θερμότητας, ενώ η νυχτερινή θέρμανση με το χαμηλό τιμολόγιο της ΔΕΗ αυξάνει περαιτέρω το κέρδος αυτού που επιλέγει την αντλία θερμότητας.

Η οικονομία


Η αντλία θερμότητας προηγμένης τεχνολογίας υπόσχεται οικονομία μεγάλης κλίμακας, με ιδιαίτερα μικρούς χρόνους απόσβεσης του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης, που κυμαίνεται από ένα έως δύο έτη λειτουργίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων σήμερα, προκύπτουν εντυπωσιακές τιμές εξοικονόμησης, 50% έως και 75% υπέρ των αντλιών θερμότητας, σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους θέρμανσης για την ίδια αποδιδόμενη ισχύ, ακόμα και σε εξωτερικές θερμοκρασίες -20οC.