Δυνατότητες

Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης θερμότητας!

Τα οφέλη


Τα οφέλη της αντλίας θερμότητας δεν περιορίζονται στο κόστος κατανάλωσης και στην μείωση των εκπομπών ρύπων στο περιβάλλον. Το κόστος συντήρησης είναι πρακτικά μηδενικό, ενώ ο χρόνος ζωής τους ξεπερνά τα 25 χρόνια. Η απόλυτα ασφαλής λειτουργία, η απουσία εσωτερικών χώρων στέγασης των συστημάτων, η απαλλαγή από καμινάδες, δεξαμενές και τοπική ρύπανση, αποτελούν επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα.

Ο κλιματισμός


Μείζονος αξίας χαρακτηριστικό για νέες και υπό ανακαίνιση κατοικίες, αποτελεί η αξιοποίηση της αντλίας θερμότητας και για την πλήρη κάλυψη των αναγκών κλιματισμού. Χρησιμοποιώντας τον ψυκτικό κύκλο με τον πλέον υγιεινό τρόπο ψύξης, περιορισμένης αφύγρανσης και ήπιων θερμοκρασιών, σε σύγκριση με συστήματα κλιματισμού χωρίς τη χρήση νερού, αποτελεί την καλύτερη λύση για συστήματα κεντρικού κλιματισμού με εσωτερικές μονάδες τύπου fan coils ή ενδοδαπέδιου δροσισμού. Οι σειρές αντλιών θερμότητας προηγμένης τεχνολογίας της BLUEBOX, διατηρούν και στην ψύξη τον ίδιο υψηλό βαθμό απόδοσης, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το ετήσιο κόστος χρήσης για χώρες όπως η Ελλάδα, με το θερμό και μεγάλης διάρκειας καλοκαίρι.

Το ζεστό νερό χρήσης


Τα ίδια μηχανήματα, με θερμοκρασία παραγόμενου νερού έως και 60οC, χωρίς την χρήση ηλεκτρικών αντιστάσεων, φροντίζουν για την διαχείριση του ζεστού νερού χρήσης σε κοινά δοχεία αποθήκευσης, σε πλήρη συνεργασία με προαιρετικά ηλιακά συστήματα. Τα καινοτόμα μηχανήματα της BLUEBOX παράγουν υψηλές θερμοκρασίες νερού έως και 65oC, γεγονός που δίνει την δυνατότητα συνεργασίας με απλά θερμαντικά σώματα σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις λεβήτων ή της αποκλειστικής χρήσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για επαγγελματικούς χώρους όπως κομμωτήρια, spa και ξενοδοχεία, με εξαιρετικά μικρό κόστος.

Η θέρμανση πισίνας & η αφύγρανση εσωτερικών χώρων


Εξειδικευμένες αντλίες θερμότητας δίνουν την δυνατότητα ανεξάρτητης παραγωγής θερμού και ψυχρού νερού συγχρόνως από το ίδιο μηχάνημα με ελεγχόμενη ανάκτηση, εξασφαλίζοντας ακόμα μεγαλύτερους βαθμούς απόδοσης σε εγκαταστάσεις θερμαινόμενης πισίνας, αφύγρανσης χώρων, και γενικότερα συνδυαστικών φορτίων, απλουστεύοντας την συνολική εγκατάσταση και τις ανάγκες συντήρησης.